Gedetailleerd en rijk geïllustreerd artikel over belijdenisdrachten in Staphorst en Rouveen. Voor de bijzondere gebeurtenis –het ten overstaan van de gehele gemeente belijdenis doen van het geloof- droegen vrouwen in Staphorst en Rouveen tot in 2005 een speciale variant van de Staphorster streekdracht.  

Hoe de belijdenisdrachten van Staphorst en Rouveen er in de afgelopen eeuw precies uit hebben gezien, vragen de auteurs zich in het artikel af. Een groot aantal vrouwen werd naar naar hun ervaringen gevraagd. Het bleek in de veel gevallen niet eenvoudig om de herinneringen helder voor het voetlicht te krijgen.

Toch lijkt er in hoofdlijnen sprake te zijn van twee drachten. De Staphorster variant, die gekenmerkt werd door grote soberheid en de Rouveense variant, die op het eerst gezicht, vanwege de overheersende kleur zwart minstens zo sober lijkt, maar is in materiaalkeuze verwant aan de doop- en huwelijksdracht. Feestelijk dus.

Hoe de varianten er uit moeten hebben zien en hoe Staphorster vrouwen zelf aanpassingen aanbrachten in hun belijdenisdracht, tot het in 2005 helemaal verdween, bespreken de auteurs met oog voor detail en vakkennis.  

ISBN: 978-90-72777-225


Over de auteurs

Johan de Bruijn (‘s-Gravenhage, 1978), etnoloog, is bestuurslid van de Nederlandse Kostuumvereniging en voorzitter van de Stichting Nederlandse Volksklederdrachten Collectie Koningin Wilhelmina. Hij is werkzaam als adjunct-uitgever bij uitgeverij WBOOKS. Als inwoner van Staphorst wordt hij dagelijks geconfronteerd met de Staphorster volkscultuur.

Jacco Hooikammer (Zwolle, 1980) opgegroeid en woonachtig te Rouveen, studeerde Informatievoorziening aan de Reinwardt Academie te Amsterdam. Vanaf 2002 is hij werkzaam bij het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem. Aanvankelijk in het textieldepot waar de collectie Nederlandse streekdrachten wordt bewaard en later als documentalist en beheerder van de prentencollectie. Binnen de Nederlandse Kostuumvereniging is hij onder meer actief bij de organisatie van studiedagen.

De Nederlandse Kostuumvereniging, voorheen de Nederlandse Vereniging voor Kostuum, Kant, Mode en Streekdracht (NVKKMS), verbindt kleine en grote verzamelaars, studenten en belangstellenden die zich vanuit hun hobby of beroep met kleding en kleedgedrag bezighouden.


 


 

 


Terug naar het overzicht

release december 2012
vorm onderzoek
auteur Johan de Bruijn en Jacco Hooikammer
uitgever Nederlandse Kostuumvereniging

 

Deel dit artikel