De geschiedenis van de gemeente Staphorst is de eerste moderne geschiedschrijving van Staphorst. Het behandelt de onstaansgeschiedenis van de gemeente Staphorst en van de kerkdorpen Rouveen, Staphorst en IJhorst vanaf de tijd dat deze voor het eerst werden genoemd tot 1811, het jaar dat de gemeente Staphorst ontstond. Jan Poortman, leraar en amateur-historicus, schreef dit werk in opdracht van de Oudheidkundige commissie te Staphorst en baseerde zijn publicatie op informatie uit de gemeentearchieven en kerkboeken.

Jan Poortman (1897 – 1984) was onderwijzer in IJhorst en Meppel en werkte hij als verslaggever en feuilletonschrijver voor de Meppeler Courant, de NRC en een reeks noordelijke kranten. Door zijn archief- en veldonderzoek verkreeg Poortman een brede kennis van het landschap, de geschiedenis, streektaal en cultuur van Drenthe en aangrenzend Duitsland. Naast publiceren over volkscultuur en geschiedenis, schreef hij gedichten, ook in het Nedersaksisch.

Poortman baseerde zijn studie van Staphorst op een beperkt aantal bronnen en daardoor is de studie volgens kenners nogal onevenwichtig, verouderd en op onderdelen onjuist. Regionale historici menen dat een nieuwe geschiedschrijving van Staphorst noodzakelijk is. De meest volledige geschiedenis van Staphorst is tot op heden te vinden in de Canon van Staphorst.

ISBN 90 6243 006 6


 


Terug naar het overzicht

release 1 januari 1978
vorm onderzoek
auteur Jan Poortman
uitgever Wolters-Noordhoff (Groningen)

Deel dit artikel