Bevindelijk heroverwogen portret’ luidt de ondertitel van dit beroemde werk over de orthodoxe reformatorische kerken in de Nederlandse bijbelbelt. Het boek, voor het eerst uitgegeven in 1968, wordt beschouwd als dé klassieker op het gebied van het orthodox protestante gedachtegoed.

In de versie van 1976 en later besteedt Van der Meiden een apart hoofdstuk aan Staphorst en de polio-epidemie van 1971, waarin hij de houding van de pers en van de Staphorster bevolking analyseert en inzichtelijk maakt.

ISBN 90 259 4550 3


Ook over dit onderwerp

- Van Gewest tot Gewest (1970) met daarin een interview met A. van der Meiden


Over de auteur

 Anne Van der Meiden (Enschede, 1929) kreeg bekendheid door zijn boeken over de bevindelijk gereformeerden. In zijn boek De zwartekousenkerken. Portret van een onbekende bevolkingsgroep (1968) vroeg hij als een van de eersten publieke aandacht voor deze groepering.
Anne van der Meiden is theoloog en communicatiewetenschapper. Aan de Rijksuniversiteit Utrecht was hij hoogleraar massacommunicatie en public relations.

Van der Meiden werd geboren in een christelijk-gereformeerd gezin te Enschede. Zijn vader was koster. Na zijn gymnasium in Enschede studeerde hij theologie en werd predikant voor de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap.

Van der Meiden is ook bekend door zijn boeken over massacommunicatie en public relations. De in Twente woonachtige hoogleraar is met emeritaat en actief als spreker, preker en schrijver. Hij maakt zich sterk voor het behoud van het Twentse taalerfgoed en werkt aan een bijbelvertaling in het Twents.

www.annevandermeiden.nl


In de media

8 juni 1996, Trouw: 'Bonders zijn Blijvers'

4 augustus 1998, Trouw: 'Een nauw leven geeft een ruime ingang'

19 juni 2000, Reformatorisch Dagblad: 'Het goede van het
kwade onderscheiden'


9 oktober 2009, Reformatorisch Dagblad: 'Christen heeft niets te verbergen'

25 mei 2011, Nederlands Dagblad: 'De terugkeer van de zwarte kous'

12 februari 2013, Trouw: 'De biblebelt is de weg kwijt'

31 maart 2008, Volkskrant: 'Leven met Gods Woord'

29 oktober 2004, Trouw: 'Oordeel vertaling ligt vast'


5 mei 2003, Trouw: 'Opgeleukt zwart'

27 februari 2003, Trouw: 'De zware mist trekt op'

22 december 2011, EO: 'De Kist. Anne van der Meiden'Toelichting
Wendelien Voogd

De oorspronkelijke titel van de klassieker van de theoloog en communicatiewetenschapper Anne van der Meiden luidde:  De Zwarte Kousen Kerken. Portret van een onbekende bevolkingsgroep (1968).  Deze inleiding tot het gedachtegoed van de bevindelijk gereformeerden, de zwaarste variant van het protestante geloof, was het eerste boek dat aandacht vroeg voor de ideeën van de bewoners van de zogenaamde Biblebelt. En dat in een tijd dat de protestante zuil – jaren zestig, provo’s – ernstig onder vuur kwam te liggen.  

Het boek beschrijft op heldere en indringende wijze de onderdelen van de ‘leer’, de basis van de geloofsovertuiging, de rituelen, de vele afscheidingen binnen de kerk en de ontstane geloofsgroepen, hun onderlinge overeenkomsten en verschillen en de veranderingen binnen de kerken gedurende de laatste drie eeuwen. Van der Meiden, communicatiewetenschapper en vroeger ‘een van hen’ kent als geen ander de diepte en nuances van het geloof, dat in een brede strook van Nederland - van de Zuid-Hollandse eilanden, door de Veluwe tot aan Overijssel - in stand wordt gehouden.

Van der Meiden’s boek is verplichte kost voor iedereen die meer van de bevindelijk gereformeerde geloofsovertuiging wil begrijpen, hoewel het volgens sommige critici gedateerd zou zijn. Voor hen die liever een wat luchtiger duiding van het gereformeerde gedachtegoed willen lezen, is José Baars’ De Onschuld Voorbij een aanrader.


 

 


Terug naar het overzicht

release 1 januari 1993 (zesde druk)
vorm onderzoek
auteur Dr. Anne van der Meiden
uitgever Ten Have, Baarn

 

Deel dit artikel