Biografie van oud-burgemeester van Staphorst Ebbinge Wubben, gebaseerd op het proefschrift Een echte Overijsselschman. Frederik Allard Ebbinge Wubben (1791-1874): burger, bestuurder en historicus in een rurale omgeving.

Ebbinge Wubben, verlicht burger en bestuurder, notaris, liberaal lid van Provinciale Staten en historicus, was burgemeester ten tijde van de kerkelijke afscheidingsbeweging in Staphorst en Rouveen in de eerste helft van de negentiende eeuw. De verlichte en gezagsgetrouwe burgemeester botste regelmatig met orthodox-protestantse inwoners van de streek.  Klaas Tippe beschrijft in zijn proefschrift welke rol F.A. Ebbinge Wubben speelde als plattelandsnotabele in de geschiedenis van de provincie en hoe Ebbinge Wubben zich ontwikkelde tot vermogend familiehoofd en lid van de liberale beweging in Overijssel.

Behalve de geschiedenis van een negentiende-eeuwse burgerlijke familie, beschrijft het boek ook het ontstaan van de karakteristieke gemeente Staphorst in een veelbewogen periode.

ISBN: 9789078914020

Verkrijgbaar bij: Historische Vereniging Staphorst


Over de auteur

Klaas Tippe (1972) groeide op in Staphorst en studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Zijn motivatie om historicus te worden, verwoordt Klaas Tippe in zijn proefschrift als volgt: 'Wie opgroeit in Staphorst en bewust in de eigen tijd en samenleving staat, moet wel historisch bewustzijn ontwikkelen. De geest van het verleden waart er hier en daar nog rond in bijna verdwenen gebruiken, als basis voor legitimiteit en identiteit en soms als schijngestalte van moderniteit.'
Klaas Tippe begon in 2006 aan zijn promotieonderzoek bij de sectie Geschiedenis van de RijksUniversiteit Groningen, waar hij op 25 februari 2010 promoveerde. Een bewerking van het proefschrift verscheen in 2011 onder de titel “Burgervader in Staphorst. Frederik Allard Ebbinge Wubben (1791-1874) en zijn omgeving”.

Tippe's motivatie om Ebbinge Wubben tot onderwerp van studie te nemen kwam voor een deel voort uit zijn gevoel van verwantschap met de persoon Ebbinge Wubben. Ebbinge Wubben is net als Klaas Tippe historicus - de eerste zelfs van Overijssel - en Klaas Tippe voelt bewondering voor de burgemeester die als bemiddelaar optrad in de woelige politieke en kerkelijke periode van Staphorst in het begin van de negentiende eeuw.

Klaas Tippe heeft een christelijke achtergrond en werkt als docent geschiedenis bij een scholengemeenschap in Apeldoorn. Hij heeft zes kinderen en woont in Elspeet.


In de media

2011-3-28, Stentor: 'Klaas Tippe bewerkt proefschrift over Ebbinge Wubben tot biografie'


Commentaar

Als ik ’s avonds bij Klaas Tippe op bezoek ga midden op de Veluwe, word ik ontvangen in een huis vol kinderen. Er staat geen televisie, maar wel een laptop met internet en familiefilter.  De kinderen, waarvan de jongste een baby is van 11 maanden en de oudste bijna 14 jaar, lopen rond in pyama’s of spelen monopolie aan tafel. Op de hoge kast naast de eettafel ligt een stapeltje identieke bijbeltjes, klaar om te worden opengevouwen. Klaas’ vrouw draagt een lange spijkerrok, schenkt koffie met koek en praat over het Staphorst waar ze geboren is. Dit is een gereformeerd gezin, of, om precies te zijn, een hersteld hervormd gezin anno 2012. Heel open, heel vriendelijk en eigenlijk ook heel gewoon.

Klaas Tippe is christenhistoricus, dat betekent dat hij de geschiedenis beschouwt vanuit een christelijke opvatting en verantwoordelijkheid, maar hoe bedrijf je wetenschap vanuit die optiek? Ben je dan nog objectief? Klaas Tippe legt uit: ”Absolute objectiviteit bestaat volgens mij niet. Mijn christen-zijn bepaalt voor een deel mijn focus. Van daaruit heb ik belangstelling voor de drijfveren achter het handelen van mensen en voor de rol van religie in de geschiedenis. Als wetenschapper wil ik gewoon afgerekend worden op mijn integriteit en kwaliteit en dat is niet anders dan een niet-christelijke onderzoeker. Wel vind ik het van belang om ook de vooronderstellingen van niet-christelijke wetenschappers onder de loep te nemen. Ik kom met enige regelmaat publicaties tegen waarbij ik de indruk heb dat de auteur vanwege het ontbreken van een antenne voor religie zich geen raad weet met de rol van godsdienst in het leven van onze voorouders. Dat leidt soms tot a-historische oordelen en een superieur ironisch oordelen.”

Tippe’s boek over burgemeester Ebbinge Wubben lijkt niet vanuit een christelijke visie geschreven. Even opfrissen: Burgemeester Ebbinge Wubben was burgemeester ten tijde van de kerkelijke afscheidingsbeweging in Staphorst en Rouveen en hij trad hier aanvankelijk hard tegenop. Toen militair ingrijpen faalde, koos Ebbinge Wubben voor een bemiddelende rol en gedoogde het ontstaan van een orthodoxe gemeente in Staphorst, een kerk met eigen voorgangers en regels.

Uit eerdere studies (zie Het was in een tijd van scheiden) komt een hardvochtige burgemeester naar voren die met veel militair vertoon ingreep in de lokale afscheidingsbeweging.  Klaas Tippe is milder. Hij toont een burgemeester die gezagsgetrouw en geheel conform de tijdsgeest militairen liet opdraven, maar uiteindelijk koos voor de rol als bemiddelaar. Een man die persoonlijk niets moest hebben van de gereformeerde orthodoxie en vooral op het gebied van onderwijs verlichting wilde brengen, maar op bijna alle andere terreinen zich tot een pragmaticus ontwikkelde. Misschien was pragmatisch handelen ook wel het meest zinvol, want het doordrijven van een landelijk beleid tegen de nadrukkelijke wensen van een orthodoxe minderheid in, lijkt slecht werkbaar in een kleine gemeente als Staphorst. Geen gemakkelijke taak, burgemeester van Staphorst zijn.


 

  


Terug naar het overzicht

release  1 maart 2011
vorm onderzoek
auteur Klaas Tippe
uitgever Historische Vereniging Staphorst (Staphorst)

Deel dit artikel