Een boerendochter uit het Staphorst van de jaren '30 is verliefd op een jeugdvriend maar weet niet hoe zij dit, in het zo aan tradities gebonden dorp, moet laten blijken. In het verhaal worstelt de jonge Jantien met haar gevoelens en wordt zij heen en weer geslingerd tussen de strenge geboden van de kerk en haar verlangen om wereldlijk en verleidelijk te zijn: 'De wereld met al haar begeerlijkheid. Jantien had zich er aan overgegeven. (..) Het is duidelijk dat Jantien een verworpene is. Zij heeft gelonkt naar de begeerlijkheid van de wereld. Ze heeft zich mooier willen maken dan de Heere haar geschapen heeft. Ze heeft in willen grijpen in Zijn leiding en bestuur. Het zijn duidelijk eigenschappen van de goddelozen, die het leven in eigen hand nemen; die hun eigen weg door het leven gaan; die zich niet bekommeren om Zijn wil en wet. En daar zit ze nu mee. Ze krijgt de neiging om te braken.” (p.72) Het dorp krijgt lucht van hun verliefdheid, krijgt als teken van de schande een schreeuw (een schandpop) in haar voortuin geplant, maar voelt uiteindelijk in de kerk toch de '.. onverdiende genade van God, waardoor de eeuwigheid niet lang genoeg zal zijn om te bevatten.”

Jantien: Boerenleven op Staphorst werd geschreven door T. Mateboer (1917-1989), geboren in Genemuiden in een streng gereformeerd gezin. T. Mateboer was opgeleid als onderwijzer, maar actiever als publicist en oprichter van het tijdschrift het Reformatorisch Gezinsblad, journalist voor De Gezinsgids en het Reformatorisch Dagblad en oprichter en eigenaar van de Christelijke Uitgeverij. Bij deze uitgever verschenen ook de meeste van zijn boeken. Hij schreef wel vijftig boeken, die hij vaak zelf illustreerde, voornamelijk voor jongeren handelend over regionale en vaderlandse geschiedenis en vaak met een bijbelse of stichtelijke inslag.

ISBN: 90297 0516 7


 

 


Terug naar het overzicht

release 1 januari 1977
vorm literatuur
auteur Tijmen Mateboer
uitgever J.N. Voorhoeve (Den Haag

Deel dit artikel