Staphorst en zijn gerichten *

Over de auteur:

Govaert Carolus Joannes Joseph van den Bergh (1926 - 2005) werd op 18 maart 1926 geboren in Haarlem waar hij ook het gymnasium volgde. Hij studeerde rechten in Amsterdam aan de UvA en promoveerde daar in 1964 op een proefschrift getiteld ‘Themis en de Muzen; de functie van de gebonden vormen in het recht’.

Prof. Van den Bergh was eerst hoogleraar Romeins recht te Nijmegen voordat hij op 13 oktober 1975 aantrad als hoogleraar rechtsgeleerdheid aan de universiteit van Utrecht.

Eerder publiceerde Van den Bergh over volksgerichten in Limburg (Volksgerichten in Limburg, in Neerlands volksleven 21 (1971), nr.1) en over rechtsantropologie samen met criminoloog W.C. van Binsbergen.

In 1988 ging Prof.mr.dr. G.C.J.J. van den Bergh met vervroegd emeritaat.  Hij overleed in 2005. Klik voor een memoriam aan hem.

 

Correspondentieadres: Sous les Arbres | Postbus 32 | 7950 AA | Staphorst | +31 (0) 6 34 28 83 29 |
Bankrekening: 1531.50.998 | KVK: 08214883 | ANBI: 821324731
Copyright © 2010 Sous les Arbres - All rights reserved
Design: Pankra Code: Boersma Internet Twitter: Souslesarbres