Home > LITERATUUR > Staphorst (Koos Geerds) *
Staphorst (Koos Geerds) *

release 7 september 1998
vorm literatuur / poëzie
auteur Koos Geerds
uitgever Arbeiderspers

 

Algemene informatie:

Het dorp was voor toeristen een safaripark, 
waar je mocht jagen met een camera; (...)
Soms dreigde een boer een vreemdeling met hooi- of mestvork;
dat kwam dan dadelijk met koppen in de krant.

Als zoon van het 'hoofd-der-gereformeerde-lagere-school' te Rouveen-Staphorst stond Koos Geerds van zijn zesde tot zijn zeventiende levensjaar (1954-1965) midden in de cultuur van dit dorp der dorpen, dat in die tijd soms zelfs de voorpagina's van de wereldpers haalde. De gedichten beschrijven het leven van alledag dat beheerst werd door nuchterheidszin en traditie, godsdienstig besef en oerinstinct. De hele wereld van het gemengde boerenbedrijf met zijn eigen gewoonten en rituelen, een wereld die niet meer bestaat, doet Geerds in een veertigtal gedichten herleven.

De gedichten vertegenwoordigen een breed scala aan stijlen en vormen, maar wie vertrouwd is met het werk van deze dichter ontdekt ook in deze poëzie de barokke beeldkracht die zijn vorige... bundels al karakteriseerden en er zijn eigenaardige stempel op drukt. Het monument dat Geerds met deze bundel voor Staphorst heeft opgericht is sterk gëinspireerd door sommige Ierse en Caribische poëzie: het is dezelfde geest die deze gedichten terzelfder tijd plaatsgebonden en universeel doet zijn.

ISBN: 9789029520980

 

Ook over dit onderwerp:

- Video gedicht De Klomp online

- Video gedicht Ooit was de koe online

- Meer informatie over de auteur

- Wat verscheen er over dit onderwerp in de media

- Commentaar van de redactie op dit onderwerp

- Voor foto's uit de gedichtenbundel klik op onderstaande iconen

 

Correspondentieadres: Sous les Arbres | Postbus 32 | 7950 AA | Staphorst | +31 (0) 6 34 28 83 29 |
Bankrekening: 1531.50.998 | KVK: 08214883 | ANBI: 821324731
Copyright © 2010 Sous les Arbres - All rights reserved
Design: Pankra Code: Boersma Internet Twitter: Souslesarbres